Φυλλάδιο Κρήτης - Ισχύει από 31/07/2020 έως 20/08/2020

* Το παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλα τα καταστήματα «ΠΡΟΟΔΟΣ market».