Φυλλάδιο Κρήτης - Ισχύει από 23/03/2020 έως 08/04/2020

* Το παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλα τα καταστήματα «ΠΡΟΟΔΟΣ market».