Φυλλάδιο Κρήτης - Ισχύει από 25/05/2020 έως 06/06/2020

* Το παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλα τα καταστήματα «ΠΡΟΟΔΟΣ market».