Φυλλάδιο Κρήτης - Ισχύει από 30/10/2019 έως 14/11/2019

* Το παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλα τα καταστήματα «ΠΡΟΟΔΟΣ market».