Φυλλάδιο Κρήτης - Ισχύει από 14/10/2019 έως 29/10/2019

* Το παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλα τα καταστήματα «ΠΡΟΟΔΟΣ market».